Poistné udalosti

Zbierajte dáta z poistných udalostí revolučne, rýchlo a presne.Zbierajte dáta z poistných udalostí revolučne, rýchlo a presne.

Prístup k určitým miestam zo vzduchu môže byť zodpovednejší z hľadiska životného prostredia a rizika pre ľudí. Drony v prostredí poistných udalostí nielen zrýchľujú a uľahčujú prácu, ale taktiež umožňujú poisťovateľom kontrolovať nehnuteľnosti tak, ako nikdy predtým nemohli. 

Spracovanie podnetov na uplatnenie nároku na poistnú kompenzáciu 

Spracovanie podnetov na uplatnenie nároku na poistnú kompenzáciuje kľúčovou oblasťou, kde drony preukazujú svoju efektivitu a efektivitu. Pomáhajú v rôznych sférach: zrýchľujú rýchlosť spracovania, zvyšujú presnosť reakcie poisťovne a zaručujú spokojnosť zákazníka. V praxi sa drony v sektore poisťovníctva používajú na analýzu príčin požiarov, na identifikáciu postihnutých oblastí, kontrolujú a zisťujú rozsah strát a preverujú škody spôsobené živelnými pohromami. Drony vytvárajú rýchly a presný obraz, s ktorým sa ľahko pracuje a nevyžaduje zásah odborníka alebo poisťovateľa. 

lietajúci dron
Poškodenie vrchnej časti komína zpredu

Kontrola správnosti podnetov na uplatnenie nároku na
poistnú kompenzáciu

Drony sú účinné na monitorovanie podvodov. V tejto sfére môžu skontrolovať platnosť nárokov pomocou snímok z dronov pred a po udalosti. Drony sú efektívnou metódou na zhromažďovanie údajov a znižovanie podnetov na uplatnenie nároku na poistnú kompenzáciu. Vďaka tejto technológii je monitorovanie a reagovanie na podvody aktívnejšie a predvídateľnejšie.


Ako fungujeme?

Kontaktujte nás s vašou požiadavkou

Dohodnime vaše požiadavky a parametre záberov

My zabezpečíme fotografovanie dronom, respektíve vykonáme snímkovanie

Pomocou zozbieraných dát zhodnoťte závery

flydrone.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.