Poistné udalosti

Zbierajte dáta z poistných udalostí revolučne, rýchlo a presne.Zbierajte dáta z poistných udalostí revolučne, rýchlo a presne.

Prístup k určitým miestam zo vzduchu môže byť zodpovednejší z hľadiska životného prostredia a rizika pre ľudí. Drony v prostredí poistných udalostí nielen zrýchľujú a uľahčujú prácu, ale taktiež umožňujú poisťovateľom kontrolovať nehnuteľnosti tak, ako nikdy predtým nemohli. 

Spracovanie podnetov na uplatnenie nároku na poistnú kompenzáciu 

Spracovanie podnetov na uplatnenie nároku na poistnú kompenzáciuje kľúčovou oblasťou, kde drony preukazujú svoju efektivitu a efektivitu. Pomáhajú v rôznych sférach: zrýchľujú rýchlosť spracovania, zvyšujú presnosť reakcie poisťovne a zaručujú spokojnosť zákazníka. V praxi sa drony v sektore poisťovníctva používajú na analýzu príčin požiarov, na identifikáciu postihnutých oblastí, kontrolujú a zisťujú rozsah strát a preverujú škody spôsobené živelnými pohromami. Drony vytvárajú rýchly a presný obraz, s ktorým sa ľahko pracuje a nevyžaduje zásah odborníka alebo poisťovateľa. 

lietajúci dron
Poškodenie vrchnej časti komína zpredu

Kontrola správnosti podnetov na uplatnenie nároku na
poistnú kompenzáciu

Drony sú účinné na monitorovanie podvodov. V tejto sfére môžu skontrolovať platnosť nárokov pomocou snímok z dronov pred a po udalosti. Drony sú efektívnou metódou na zhromažďovanie údajov a znižovanie podnetov na uplatnenie nároku na poistnú kompenzáciu. Vďaka tejto technológii je monitorovanie a reagovanie na podvody aktívnejšie a predvídateľnejšie.

Prečo práve my?

S dronmi lietame legálne

Bezpečnosť je u nás na prvom mieste

Disponujeme profesionálnou technikou

Sme spoľahlivým partnerom

Dáta zálohujeme za Vás

Poskytujeme RAW súbory

Licencia

Naši piloti disponujú povolením na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota. Toto povolenie vydáva Dopravný úrad SR, pričom jeho základom je splnenie teoretickej a praktickej skúšky.

Povolenie

Medzi letecké práce patria všetky letecké činnosti vykonávané za odplatu. Takéto činnosti sú primárne vykonávané napríklad v stavebníctve, poľnohospodárstve, na reklamu a fotografovanie, či na prieskum.  Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom SR, ktorým Flydrone.sk disponuje. 

Poistenie

Naše bezpilotné prostriedky sú v prípade škodovej udalosti zmluvne poistené voči škodám spôsobeným tretej strane. 


Ako fungujeme?

Kontaktujte nás s vašou požiadavkou

Dohodnime vaše požiadavky a parametre záberov

My zabezpečíme fotografovanie dronom, respektíve vykonáme snímkovanie

Pomocou zozbieraných dát zhodnoťte závery