2D / 3D Mapovanie

Topografické prieskumy pomocou dronov
Výhodou bezpilotných leteckých prostriedkov je, že sa dajú aplikovať na vytváranie detailných prieskumov objektu (napr. zastavané oblasti, športoviská, nákupné strediská, stavenisko, telekomunikačné vysielače a iné.). Drony vybavené kamerami s vysokým rozlíšením dokážu zachytávať vysoko presné dáta. Tieto údaje je možné následne použiť na vytvorenie 2D alebo 3D digitálneho modelu objektu.

3D povrch mapovanie dron

Tieto modely môžu byť stavebným firmám nápomocné v mnohých smeroch, napríklad:

  1. Pomáhame im efektívnejšie plánovať stavebné projekty – vďaka podrobnému modelu staveniska môžu stavebné firmy presnejšie plánovať svoje stavebné projekty a vyhnúť sa prípadným nezrovnalostiam.
  2. Lepšie porozumieť predmetu záujmu – vďaka 3D modelu staveniska môžu stavebné firmy získať lepšiu predstavu o polohe pozemku a prípadných prekážkach, s ktorými sa môžu stretnúť.
  3. Umožnenie stavebným firmám zdieľať objekt (stavenisko) so zainteresovanými stranami – zdieľaním 3D modelu staveniska môžu stavebné firmy svojím klientom, architektom, inžinierom a ďalším záujemcom vniesť lepšie porozumenie o projekte.
  4. Pomôcť identifikovať potenciálne nebezpečenstvá a stavebné riziká – Drony môžu poskytnúť presné fotografie z potrebnej perspektívy, aby mali architekti predstavu, či a aké potenciálne riziká existujú, ktoré sú na prvý pohľad voľným okom neviditeľné. Ide prevažne o zakopané štruktúry, odpadové potrubia, podzemné štruktúry a čokoľvek iné, čo je v mieste výstavby nežiadúce.