Solárne panely
Drony dokážu zaznamenať fotografie vo vysokom rozlíšení a 4K videá v priebehu niekoľkých minút. Záznam je možné zväčšiť a ľahko odhaliť akékoľvek chyby na vysielači a jeho anténach. Na detekciu problémov využívame aj dron s termovíznou kamerou, s ktorou je možné detekovať straty energie a potenciálne problémy s výkonom. Okrem termovízie sú drony vybavené aj kamerou s vysokým rozlíšením a niekoľkonásobným optickým zoomom, ktorá dokáže zachytiť veľmi kvalitné letecké fotografie a videá, z ktorých je následne možné vytvoriť 3D modely alebo ich využiť na iné účely.

Používame drony na vytvorenie digitálnych 3D modelov telekomunikačných vysielačov 

Táto technika poskytuje intuitívnu metódu na zachytenie kompletných dátových súborov telekomunikačných vysielačov. Naše 3D modely možno použiť na získanie azimutov, dokončenie presných meraní a uloženie kompletných súborov a fotografických údajov. Digitálne 3D modely môžu priniesť veľké výhody pre budúce práce na aktualizácii vysielača a je k nim možné k nim pristupovať pomocou online knižníc.

dron telekomunikačný vysielač
solarne fotovolticke panely dronom

Kontrola uvedenia solárneho / fotovoltaického zariadenia do prevádzky

Takáto inšpekcia je štandardná kontrola, ktorá sa vykonáva po inštalácii systému solárnych/fotovoltaických panelov. Overuje, či je inštalácia úplná, bezpečná a v súlade s normami výrobcu zariadenia. Inšpekciu uvedenia solárneho/fotovoltaického systému do prevádzky zabezpečujeme dronom s termovíznou kamerou a následne využívame špeciálne navrhnutý analytický software, ktorého výstupom je konečný report o aktuálnom stave solárneho/fotovoltaického systému. Najčastejšie sa jedná o poruchy spôsobené inštaláciou systému ako napríklad chybné moduly, praskliny, chybné meniče alebo výpadky reťazcov. Inšpekcia je zárukou, že všetky aspekty solárneho/fotovoltaického systému sú správne inštalované, neporušené a trvalé. Zahŕňa tiež posúdenie kvality a stavu solárnych/fotovoltaických modulov. Inšpekcia tiež overuje, či systém funguje tak, ako je navrhnutý podľa výkonnostných kritérií. Pomocou takejto inšpekcie viete rýchlo a efektívne detekovať nesprávnu inštaláciu a včasne nárokovať reklamáciu inštalácie systému.

Termovízna inšpekcia solárnych / fotovoltaických systémov

Inšpekcie solárnych / fotovoltaických panelov pomocou dronov s termovíznou kamerou sú omnoho jednoduchšie a efektívnejšie ako predchádzajúce metódy doplnené o ručné tepelné zariadenia. Drony rýchlejšie kontrolujú veľké solárne / fotovoltaické systémy a poskytujú kľúčové informácie prostredníctvom tepelnej technológie s vysokým rozlíšením, ktorá zisťuje zmeny tepla. Existuje mnoho dôvodov, prečo používať drony na solárne inšpekcie

solarne fotovoltaicke panely dronom inšpekcia

Výhody aplikácie dronov v energetike a telekomunikáciách

Presnosť dát: jednou z najväčších výhod moderných dronov je, že získané dáta sú vysoko presné a len ťažko sa dajú replikovať pomocou manuálneho zberu údajov tradičnou metódou. Okrem toho môžu drony poskytovať bližšie a detailnejšie snímky, ktoré podporujú efektívnejšiu údržbu a vykazovanie reportov. Výsledkom sú vysoko efektívne rozhodnutia vedúcich pracovníkov. 

 

Skrátený čas inšpekcie: použitie dronov pri inšpekcii v odvetví energetiky a telekomunikácií má tiež pozitívny dopad na skracovanie času inšpekcií. Znižuje tiež výdavky a umožňuje tímom rýchlejšie vytvárať výsledky a správy.

 

Zvýšená efektívnosť: v predošlých rokoch boli energetické inšpekcie vykonávané lietadlami, horolezcami alebo vrtuľníkmi. Hoci tieto metódy priniesli výsledky, boli značne neefektívne. Dnes tieto metódy nahradili drony. Inšpekcie dronmi umožňujú tímom dosiahnuť a kontrolovať ťažko dostupné miesta a zbierať presnejšie informácie rýchlejšie a finančne nenáročnejšie.

 

Automatizácia:  pokrok technológií v oblasti bezpilotných prostriedkov sa výborne hodí na automatizáciu a umožňuje plánovanie letu efektívne, s vysokou presnosťou, rýchlo a včas presne vtedy, keď to potrebujete. 

 

Dostupnosť: drony umožňujú kontrolovať oblasti, ktoré sú inak ťažko dostupné. Oblasti ako elektrické vedenie,  solárne a fotovoltaické systémy, telekomunikačné vysielače, veterné turbíny a ropné a plynové zariadenia sú vynikajúcimi kandidátmi na inšpekcie dronov. Pomocou dronov je možné udržiavať tieto zariadenia v prevádzke s optimálnou účinnosťou.


Ako fungujeme?

Kontaktujte nás s vašou požiadavkou

Dohodnime vaše požiadavky a parametre

My zabezpečíme inšpekciu dronom, respektíve vykonáme snímkovanie

Pomocou zozbieraných dát zhodnoťte závery inšpekcie