Stavebné zábery

Promujte, prezentujte a kontrolujte vaše stavby z výšky i zo zeme – s nami to máte bezpečne, legálne, časovo a nákladovo efektívne

Služby spojené s videoprodukciou a stavebným priemyslom poskytujeme priamo na staveniskách. Využívanie dronov v stavebníctve prináša niekoľko výhod, pričom sa dajú využiť na celý rad úloh. Pri videoprodukcii sa najčastejšie jedná o marketingové a reklamné shoty, klipy, samostatné zábery, krátkodobé a dlhodobé časozberné videá (time-lapse, hyper-lapse), ale aj o podklady do stavebnej projektovej dokumentácie.

Nakoľko sme spoľahlivým partnerom a so spoločnosťami spolupracujeme nielen jednorazovo, ale aj dlhodobo, sme ideálnou voľbou pre odvetvia stavebných firiem, investorov, realitných a iných developerov, reklamné a marketingové agentúry. 

inspekcia monitoring stavebny progres postup prac

V stavebnom priemysle poskytujeme tieto služby

Marketing a reklama: ideálna voľba prezentácie pokroku stavby, priblíženie napredovania stavby a jej súčastí, či prezentácie finálnej podoby stavby pre vašich potenciálnych zákazníkov. Na poskytovanie takejto služby využívame profesionálne drony s dodržaním maximálnej bezpečnosti, ale aj pozemnú fotografickú techniku pre zachytenie detailov na zemi.

Monitorovanie progresu stavby: získajte prístup k údajom z vtáčej perspektívy v reálnom čase, aby ste presne vedeli, čo sa aktuálne na vašom stavenisku deje. Monitoring stavebného progresu, či pohybu vybavenia a techniky potrebnej na realizáciu stavby je dôležitý najmä pre včasné odhaľovanie chýb, vďaka čomu šetríte celkové náklady. V prípade rôznych nezrovnalostí monitoring slúži ako dôkazový materiál pre vašu ochranu.

Time-lapse alebo Hyper-lapse: pomocou dronu dokážeme z vtáčej perspektívy vytvoriť
rozsiahly časozberný záber, ktorý zachytáva vývoj stavby v čase. Na výber sú hneď dva časozberné
modely:

time-lapse časozber – zachytáva procesy s krátkym časovým horizontom – betonáž, pokladanie podlahy alebo fasády.
(napr. dva týždne)

hyper-lapse časozber – zachytáva procesy s dlhým časovým horizontom – stavba skeletu, strechy, budovy ako celku od začiatku až po koniec výstavby (napr. dva roky).

Pri time-lapse videách je možnosť osadiť aj pozemnú kameru.

Inšpekcia: kontrolujte strechy, fasády budov, či okolie staveniska a zbierajte množstvo informácií pomocou detailných fotografií alebo videí vo vysokom rozlíšení. Drony odstraňujú nebezpečenstvo pri manuálnom zbere dát a sú oveľa efektívnejším spôsobom zberu týchto informácií. Snímky z dronu môžu upozorniť na akékoľvek problémy na stavenisku, ako je napríklad poškodená časť obvodového plota alebo iné nedostatky na mieste staveniska.

Prečo práve my?

S dronmi lietame legálne

Bezpečnosť je u nás na prvom mieste

Disponujeme profesionálnou technikou

Profesionálna štúdiová post-produkcia

Dáta zálohujeme za Vás

Poskytujeme RAW súbory

Prečo využívať drony v stavebnom priemysle?

Bezpečnosť: staveniská sú plné bezpečnostných rizík a miera zranení je o 71 % vyššia ako v akomkoľvek inom odvetví. Drony drasticky znižujú riziko zranení tým, že eliminujú potrebu zamestnancov vykonávať kontroly v ťažko dostupných alebo nebezpečných miestach.

Perspektíva: drony poskytujú širšiu perspektívu, ktorá môže stavebným firmám pomôcť získať lepšiu predstavu o postupe projektu a postupe jednotlivých častí staveniska. Môžu byť použité na zachytenie záberov a fotografií staveniska z ťažko dostupných uhlov.

Rýchlosť a efektívnosť: drony dokážu pracovať rýchlejšie a efektívnejšie ako ľudia. To umožňuje stavebným tímom zvýšiť produktivitu a rýchlejšie dokončiť projekty.

Prístup k ťažko dostupným miestam: drony odstraňujú potrebu personálu vchádzať do ťažko prístupných miest alebo liezť do nebezpečných výšok. Všetky tieto faktory majú za následok výrazné zvýšenie celkovej bezpečnosti na stavenisku.

Vzťah zo zákazníkmi: videá a fotografie z dronov možno zdieľať s klientmi a ďalšími zainteresovanými stranami v reálnom čase, čo im umožní lepšie pochopiť priebeh projektu.

Licencia

Naši piloti disponujú povolením na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota. Toto povolenie vydáva Dopravný úrad SR, pričom jeho základom je splnenie teoretickej a praktickej skúšky.

Povolenie

Medzi letecké práce patria všetky letecké činnosti vykonávané za odplatu. Takéto činnosti sú primárne vykonávané napríklad v stavebníctve, poľnohospodárstve, na reklamu a fotografovanie, či na prieskum.  Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom SR, ktorým Flydrone.sk disponuje. 

Poistenie

Naše bezpilotné prostriedky sú v prípade škodovej udalosti zmluvne poistené voči škodám spôsobeným tretej strane. 

portfólio

Projekty, na ktorých sme pracovali

Ako fungujeme?

Kontaktujte nás s vašou požiadavkou.
Dohodneme si cenu, čas, dátum a iné parametre
Natočíme, odfotíme a dodáme finálny produkt