Vizuálna inšpekcia

Kontrolujte, lokalizujte a zabráňte štrukturálnym poškodeniam včas a bez nebezpečenstva pre vašich zamestnancov
Vizuálna inšpekcia je pojem, ktorý môžeme chápať ako dôkladnú kontrolu voľným okom každej časti skúmaného miesta, či objektu. V našom prípade sa jedná o kontrolu bezpilotným prostriedkom – dronom,  pričom kamera dronu zastupuje ľudské oko. Vizuálne kontrolovať je možné stav predmetného objektu, respektíve jeho štrukturálnych poškodení ako sú napríklad praskliny alebo trhliny, únik tepla, poškodenie tepelného potrubia, posunutie strešnej krytiny, znečistenie plochy objektu alebo množstvo hrdzavých plôch. Z inšpekcií vieme vyhotoviť reporty, ale aj 3D modely.

Hlavnými výhodami vizuálnej inšpekcie dronom sú:
 • kontrola ťažko prístupných oblastí,
 • zabezpečenie preventívnej údržby a prístup do oblastí, ktoré predstavujú zdravotné, bezpečnostné a environmentálne riziko pre ľudí,
 • rýchle nasadenie systému vizuálnej kontroly dronom,
 • úspora finačných prostriedkov v porovnaní s tradičnou metódou inšpekcie.
lietajúci dron

Poskytujeme tieto typy vizuálnych inšpekcií:

Vizuálna inšpekcia striech a fasád obytných domov

Zabezpečíme vizuálnu inšpekciu vašej strechy alebo fasády rodinného i bytového domu.

Vizuálna inšpekcia striech a fasád priemyselných budov 

Zabezpečíme vizuálnu inšpekciu vašej strechy alebo fasády priemyselnej budovy, či priľahlých objektov.

Vizuálna inšpekcia priemyselných objektov

Zabezpečíme vizuálnu inšpekciu objektov ako sú komíny, silá, stĺpy a iné.

Vizuálna inšpekcia v energetickom priemysle

Zabezpečíme vizuálnu inšpekciu solárnych panelov alebo elektrických a trakčných vedení.

Vizuálna inšpekcia na mieru

Nenašli ste službu, ktorú potrebujete? Nevadí, vizuálnu inšpekciu zabezpečíme presne podľa vašich predstáv.

Inšpekciu vykonávame s dronom DJI MAVIC 3 ENTERPRISE THERMAL !

 • DJI MAVIC 3 ENTERPRISE THERMAL prináša 56× Hybridný Zoom,
  čo výrazne prispieva ku kvalite vizuálnej inšpekcie z hľadiska bezpečnosti, keďže tento dron môže snímky vykonávať
  vo väčšej vzdialenosti od objektov bez straty kvality záberov. Navyše disponuje termovíznou kamerou, čo zo sebou prináša množstvo príležitostí z hľadiska inšpekcií.

Ďalšími našimi výhodami sú:

 • možnosť postprodukcie fotografií, videí a 360° prehliadky,
 • profesionálna technika = vysoká kvalita záberov,
 • disponujeme licenciou na letecké práce.
DJI MAVIC 3 THERMAL ENTERPRISE

Ako fungujeme?

Kontaktujte nás s vašou požiadavkou

Dohodnime vaše požiadavky a parametre záberov

My zabezpečíme vizuálnu inšpekciu dronom, respektíve vykonáme snímkovanie

Pomocou zozbieraných dát zhodnoťte závery inšpekcie