Balíček PREMIUM
YUNEEC TYPHOON H3
Balíček PREMIUM

Prevádzková príručka pre YUNEEC TYPHOON H3
+
Palubný denník
+
Formulár analýzy rizík
+
Hlásenie o udalosti v civilnom letectve
399
  • Dodanie do 24h
  • Dodanie e-mailom alebo poštou
  • Profesionálny vzhľad
  • Schválená Dopravným úradom SR

Balíček PREMIUM pre dron YUNEEC TYPHOON H3 obsahuje:

  • Vypracovanú prevádzkovú príručku v PDF a DOC verzii,
  • palubný denník v PDF a DOC verzii,
  • formulár/protokol o vykonaní analýzy rizík v PDF a DOC verzii,
  • formulár hlásenia o leteckej nehode alebo incidente v PDF a DOC verzii.

Balíček PREMIUM ďalej zahŕňa:

Dodanie vypracovanej prevádzkovej príručky do 24 hodín (vrátane víkendu),

Doručenie vypracovanej príručky pomocou elektronickej schránky alebo dve tlačené kópie prevádzkovej príručky zaslané poštou. 

Vypracovanie na profesionálnej úrovni, vrátane formátovania,

Prevádzková príručka je schválená Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Platba za prevádzkovú príručku:

  • bankovým prevodom na účet,
  • hotovosťou v sídle Flydrone.

(údaje o bankovom spojení a sídlo spoločnosti sú uvedené nižšie)

V prípade záujmu o tento produkt prosím využite naše kontaktné údaje alebo kontaktný formulár uvedený nižšie.

Tel.č.: 0910 665 971

Email: info@flydrone.sk

Sídlo: Považské Podhradie 272

           Považská Bystrica 017 04

IBAN: SK07 8330 0000 0024 0207 7800

Číslo účtu: 2402077800

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX