Najvyššia úroveň leteckej autonómie - Nader Elm generálny riaditeľ EYXN Technologies

Najvyššia úroveň leteckej autonómie – Nader Elm generálny riaditeľ EYXN Technologies

Čo to znamená dosiahnuť najvyššiu úroveň leteckej autonómie?

Nader Elm je generálnym riaditeľom a zakladateľom spoločnosti Exyn Technologies. Exyn Technologies je priekopníkom autonómnych robotických systémov pre komplexné riešenia bez použitia GPS. Kompletné riešenie spoločnosti umožňuje flexibilné nasadenie jedného alebo viacerých dronov, ktoré sa dokážu inteligentne orientovať a dynamicky prispôsobiť v reálnom čase a prostredí.

Začiatkom tohto roka spoločnosť oznámila, že dosiahla to, čo považuje za najvyššiu úroveň leteckej autonómie dosiahnutú v problematike UAS. Drony Exyn sú imúnne voči strate signálu GPS, čo znamená, že všetky priestorové a mapovacie výpočty sa vykonávajú priamo na “palube” dronu. Môžu lietať kdekoľvek bez vzdialeného operátora. Ide o významný krok v porovnaní s predchádzajúcimi úrovňami autonómie, v ktorých sa vyžadoval zásah operátora aby potenciálne prevzal kontrolu, čo bránilo dronom vstúpiť do priestorov bez dosahu signálu, ako sú napríklad podzemné bane.

Nader strávil svoju profesionálnu kariéru v rýchlo rastúcich technologických spoločnostiach, postupne sa presúval od inžinierskych úloh k vedeniu startupov a iniciatívam strategického rastu vo veľkých podnikoch. Pri založení spoločnosti EXYN Technologies v roku 2014 pôsobil ako generálny riaditeľ.

Spoločnosť EXYN Technologies, využíva autonómne drony úrovne 4 a ich technológia úspešne mapuje nebezpečné a izolované podzemné miesta v ťažobnom priemysle, šetrí čas a poskytuje ďalšie výhody z pohľadu bezpečnosti.

Zdroj: droneradioshow.com